PIT 37 formularz

Tagi

darowizna udziałów a rozliczenie PIT za 2016

zeznanie roczne 2016 a rozliczenie darowizny

PIT-37 jakie dochody

druk pit 37 06

Pity 2017. Czy darowizna udziałów w spółce jest przychodem podatnika?

 

Darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn i spadków, a nie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym otrzymanie udziałów w spółce na podstawie umowy darowizny nie będzie stanowiło dla podatnika przychodu, który powinien zostać opodatkowany i wykazany w formularzu PIT za 2017 rok. Darowizna udziałów może jednak spowodować powstanie obowiązku zapłaty podatku od darowizn i spadków.

 

O tym czy podatnik będzie musiał zapłacić podatek, decyduje stopień pokrewieństwa jaki łączy go z darczyńcą. Wyróżnia się trzy grupy podatkowe – osoby należące do grupy I charakteryzuje najwyższy stopień pokrewieństwa, a osoby należące do III grupy najniższy. Zwolnione z podatku są darowizny:

  • w obrębie I grupy podatkowej do kwoty 9 637 zł,
  • w obrębie II grupy podatkowej do kwoty 7 276 zł,
  • w obrębie III grupy podatkowej do kwoty 4 902 zł.

 

Wszystkie wskazane powyżej kwoty określają łączną wartość darowizn, otrzymaną od tej samej osoby w ciągu 5 lat. W I grupie możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku, pod warunkiem, że darowizna zostanie zgłoszona w urzędzie skarbowym w ciągu 6 miesięcy od momentu jej otrzymania.

 

Mimo że sam fakt otrzymania darowizny nie powoduje powstania zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego, zbycie otrzymanych udziałów będzie rodziło takie obowiązki. Podatek dochodowy, którego wysokość określa się wypełniając zeznanie roczne 2017, należy zapłacić:

  • od całego przychodu, jeżeli darowizna była zwolniona z podatku od darowizn i spadków,
  • od przychodu umniejszonego o kwotę zapłaconego podatku od darowizn i spadków, jeżeli podatnik miał obowiązek go zapłacić.

 

Przychód z umorzenia udziałów w spółce jest klasyfikowany jako przychód z inwestycji o charakterze kapitałowym i powinien zostać wykazany w PIT-38 (nie w PIT-37 lub PIT-36). Wysokość podatku dochodowego wynosi w tym przypadku 19%.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program