PIT 37 formularz

Tagi

program PIT 2016 do rozliczania ulgi internetowej

PITy 2016 ulgi na Internet

PITy 2016 program do pobrania za darmo z Internetu

prawidłowe rozliczenie ulgi internetowej

rozliczenie za 2016 a ulga na Internet

druk pit 37 06

Prawo do ulgi na Internet

przy korzystaniu z kawiarenki internetowej

 

Rozliczenie za 2017 rok jest ostatnim, które, uwzględnia ulgę internetową. Mowa o formie preferencyjnego rozliczenia z urzędem skarbowym dostępnej osobom, które poniosły w danym roku wydatki na użytkowanie sieci internetowej. Skorzystanie z ulgi internetowej umożliwia obniżenie wysokości osiągniętego dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym - zmniejszenie wysokości należnego podatku.

 

Aby w prosty sposób rozliczyć ulgę internetową warto wykorzystać PITy 2017 program do pobrania za darmo z Internetu. Program PIT 2017, dzięki swojej, przyjaznej dla użytkownika konstrukcji, pozwala na szybkie i bezbłędne wypełnienie niezbędnych formularzy podatkowych przy pomocy kreatora zeznania lub w formie interaktywnych formularzy PIT.

 

Ulga internetowa jest ulgą limitowaną, maksymalna wysokość odliczenia wynosi 760 zł rocznie; przy czym odliczenie w maksymalnej wysokości jest możliwe tylko wtedy, gdy faktycznie zostały poniesione wydatki o takiej sumie. Zakres ulgi jest bardzo szeroki, gdyż odliczeniu podlegają koszty związane z korzystaniem z Internetu:

 • w miejscu swojego zamieszkania;

 • poprzez przenośny modem bezprzewodowy;

 • w swoim telefonie komórkowym;

 • za pośrednictwem sieci bezprzewodowej;

 • w kawiarence internetowej.

Na samym początku istnienia ulgi internetowej (2005 roku), możliwe było odliczenie jedynie wydatków na Internet w miejscu zamieszkania. W związku z szybkim rozwojem Internetu i zróżnicowaniem się sposobów dostępu, ulga była kilkakrotnie modyfikowana, w celu dostosowania do zmieniających się realiów.

 

Dawniej w celu uwzględnienia ulgi PITy 2017 za Internet konieczne było dokumentowanie poniesionych wydatków na Internet przy pomocy faktury VAT. Od 2011 roku dopuszczalnymi dokumentami, poza fakturą, są wszystkie dokumenty, które jednoznacznie stwierdzają:

 • że usługa faktycznie została opłacona;

 • jaki był koszt korzystania z usługi;

 • kto był osobą kupującą usługę dostępu do Internetu;

 • kto był osobą/firmą sprzedającą usługę dostępu do Internetu.

W związku z tym należy pamiętać, że paragon fiskalny nie spełnia wszystkich tych kryteriów i nie może stanowić dowodu na poniesienie kosztów dostępu do Internetu.

 

Wśród podatników wiele wątpliwości budzi możliwość odliczenia w ramach ulgi internetowej wydatków na korzystanie z Internetu w kawiarenkach internetowych. Odliczenie w takiej formie jest możliwe od 2011 roku i zostanie zniesione w 2018 roku, w związku z całkowitym wycofaniem ulgi. Nowelizacja ustawy pozwalająca na odliczenie kosztów korzystania z sieci internetowej, w miejscu innym niż miejsce zamieszkania, została wprowadzona w celu zwiększenia liczby podatników, którym przysługuje prawo do ulgi.

 

Musimy pamiętać, że jeżeli chcemy uwzględnić w zeznaniu rocznym wydatki ponoszone w kawiarenkach internetowych musimy posiadać odpowiedni dokument, spełniający opisane powyżej kryteria. Honorowane są:

 • faktury VAT,

 • rachunki imienne.

Obowiązkiem usługodawcy, właściciela kawiarenki internetowej, jest wystawienie jednego z wymienionych dokumentów na życzenie klienta - dlatego nie musimy się obawiać, że nie otrzymamy odpowiedniego potwierdzenia. Całą taką dokumentację należy przechowywać aż do momentu przedawnienia. Nie ma obowiązku składania faktur/rachunków wraz z rozliczeniem za 2017 ale urząd skarbowy ma prawo zażądać od nas jej przedstawienia w dowolnym momencie.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program