PIT 37 formularz

Tagi

aktualne druki PIT 2016

PITy 2016 program do pobrania za darmo

rozliczenie zapomogi w pit 37 formularz

druk pit 37 06

PIT 37 druk. Czy od zapomóg z tytułu klęski żywiołowej należy zapłacić podatek?

 

Klęską żywiołową nazywane jest ekstremalne zjawisko wywołane przez siły przyrody, które powoduje znaczne zniszczenia na obszarze, na którym wystąpiło. Do klęsk żywiołowych zaliczane są m.in. powodzie, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami, susze, huragany, tornada, rozległe pożary, lawiny śnieżne i osuwiska ziemi.

 

Podatnicy, którzy wskutek klęski żywiołowej znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o zapomogę. Pracodawca może wypłacić ją zarówno ze środków obrotowych przedsiębiorstwa, jak i ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFSŚ). Podczas ubiegania się o zapomogę, podatnik powinien przedstawić odpowiednią dokumentację, potwierdzającą wystąpienie klęski żywiołowej oraz jej niszczycielskie skutki.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, zapomogi wypłacane z tytułu klęski żywiołowej (niezależnie od źródła), podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie muszą być wykazywane, gdy podatnik wypełnia druki PIT 2017. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to ma charakter limitowany. Kwota zapomóg, która objęta została zwolnieniem, wynosi 2280 zł rocznie.   

 

Zgodnie z powyższym, zapomoga przekraczająca 2280 zł powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Oczywiście podatek należy naliczyć jedynie od nadwyżki ponad kwotę zwolnioną z opodatkowania. Jeżeli zatem w trakcie danego roku otrzymaliśmy zapomogi w wysokości 5000 zł, podatek dochodowy w PITy 2017 program do pobrania naliczymy jedynie od 5000 - 2280 = 2720 zł.

Zapomogi, od których należy odprowadzić podatek, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, w związku z tym nie trzeba ich wykazywać w oddzielnym formularzu PIT. Podatnik, który rozlicza się z urzędem skarbowym na pit 37 formularz, powinien dodać zapomogę do pozostałych dochodów. Tak samo powinna postąpić osoba, która jako roczną deklarację podatkową składa PIT-36.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program