PIT 37 formularz

Tagi

jak długo przechowywać druki pit 2016

formularz PIT 37

zeznanie roczne 2016 dokumentacja

druk pit 37 06

Jak długo należy przechowywać dokumentację podatkową (druki PIT 37)?

 

Obowiązkiem każdego podatnika jest terminowe opłacenie podatki dochodowego od osób fizycznych oraz złożenie rocznej deklaracji podatkowej. Zeznanie roczne zawiera całkowitą wysokość przychodu uzyskaną w danym roku podatkowym oraz koszty jakie podatnik poniósł w celu jego uzyskania. Ponadto w formularzu PIT zawarte są informacje o ulgach i odliczeniach, z których korzysta podatnik. Na podstawie tych informacji możliwe jest określenie podstawy opodatkowania oraz obliczenie należnego podatku.

               

Trzeba pamiętać, że obowiązek podatkowy, jaki nakładany jest na podatnika przez obowiązujące przepisy, nie ustaje w momencie, w którym składamy zeznanie roczne 2017. Z ustaniem obowiązku podatkowego mamy do czynienia dopiero wtedy, gdy przedawnieniu ulega nasze zobowiązanie podatkowe. Do momentu ustania zobowiązania podatkowego, obowiązkiem każdego podatnika jest przechowywanie pełnej dokumentacji podatkowej, związanej z określoną deklaracją roczną. Do owej dokumentacji zaliczamy dokumenty potwierdzające prawo do ulg i odliczeń, a także dokumenty potwierdzające faktyczne poniesienie kosztów, które wykazane zostały w zeznaniach.

               

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, okres przedawnienia wynosi pięć lat i nie jest zależny od tego na jakim formularzu rozlicza się podatnik (PIT 37, 36, 36L, 38, 28, czy 39). Bieg okresu przedawnienia rozpoczyna się z początkiem roku następującego po roku, w którym złożona została deklaracja podatkowa. Zatem druki pit 2017 należy przechowywać do końca 2019 roku.

               

Aż do momentu przedawnienia, organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli, podczas której może zażądać od podatnika dokumentów niezbędnych do weryfikacji poprawności złożonego wcześniej zeznania. Jeżeli wiemy, że nasza deklaracja zawiera błędne informacje, powinniśmy poinformować o tym urząd, złożyć stosowne wyjaśnienie oraz korektę wcześniejszego rozliczenia. W ten sposób będziemy mogli uniknąć kary pieniężnej.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program