PIT 37 formularz

Tagi

Umowa o prace i PIT 37 druk

Dodatkowe dochody z PIT 37 formularz

Aktywne formularze PIT 2016

Elektroniczne druki PIT 37 formularz

Automatyczne rozliczenia z PIT-37 druk

Formularze PIT37 a ulgi podatkowe

Formularz PIT 37 instrukcja sporządzenia zeznania

druk pit 37 06

Formularze PIT 2017. Przygotuj się do rozliczenia zeznania PIT 37 druk.

 

Każda osoba, która uzyskuje jakiekolwiek dochody na terenie naszego kraju, zobowiązana jest do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Taki podatek płacony jest nie tylko od dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, ale także od dochodów, wynikających z umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy najmu, praw autorskich, tantiem czy innych dochodów, wyszczególnionych w ustawie. Najważniejsze jest jednak dokonanie odpowiedniego formularza, na którym dokonuje się takiego rozliczenia.

 

Najbardziej popularnym i najczęściej wykorzystywanym jest pit 37 druk. Służy on do rozliczania nie tylko indywidualnych podatników ale także do wspólnego rozliczania się małżonków za dany rok podatkowy. Należy jednak pamiętać o tym, że pit 37 formularz z ubiegłego roku, nie będzie mógł być wykorzystany do rozliczenia za 2017 rok. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala bowiem na wyrażenie oświadczenia tylko przez jednego współmałżonka, w związku z czym odpowiednia klauzula o odpowiedzialności karnej musiała znaleźć się na formularzu pit-37. Dlatego też druk pit-37 2017 ma inna formę, niż dotychczas wykorzystywane druki.

 

Formularze pit 2017 można pobrać bezpośrednio w urzędach skarbowych lub wydrukować z dostępnych programów komputerowych. Istnieją darmowe programy, dzięki którym jest gotowy druk pit 37 do wydrukowania. Można również za pomocą takiego programu dokładnie wypełnić wszystkie rubryki zeznania podatkowego i wyliczyć należny podatek. Aby jednak przystąpić do wypełnienia takiego zeznania, musimy wcześniej dokładnie wiedzieć, jakie dochody uzyskaliśmy za dany rok podatkowy. Sprawa takiego rozliczenia jest ułatwiona wtedy, kiedy osiąga się dochody z jednego źródła. Jeżeli jednak dochody pochodzą z kliku źródeł, należy je wszystkie zsumować i wszystkie wykazać w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego. Jest to bardzo ważne, ponieważ opodatkowaniu podlegają łącznie wszystkie uzyskiwane dochody. Wypełniając formularz pit 37 pdf zaczynamy od pierwszej części, na której nanosimy wszystkie swoje dane. Jest to najłatwiejszy element każdego zeznania podatkowego. Musimy pamiętać przede wszystkim o prawidłowym podaniu własnej identyfikacji podatkowej. Jednak wypełnienie rubryk w PIT-37 druk, w których podajemy przychody, koszty ich uzyskania i dochody, wielu osobom nastręcza już dużo kłopotów szczególnie w przypadkach uzyskiwania dochodów z więcej niż jednego źródła.

 

Bardzo pomocne w tej sytuacji są także programy komputerowe, które służą nie tylko do wydrukowania niezbędnego formularza zeznania podatkowego ale także do wyliczenia niezbędnego podatku, który należy zapłacić za dany rok kalendarzowy. Formularze PIT 37 druk za ubiegły rok uległy modyfikacji w związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też bezpieczniej będzie skorzystać właśnie z takich programów komputerowych. Każdy wtedy ma pewność, że wszystkie druki zeznań podatkowych są aktualne i bez najmniejszego problemu można pobrać taki, jaki jest niezbędny do prawidłowego rozliczenia się. Dzięki takiemu programowi komputerowemu mamy pewność, że zeznanie podatkowe wypełnione jest w sposób prawidłowy a podatek wyliczony jest zgodnie z zasadami, przyjętymi do wyliczania jego wysokości. Takie programy komputerowe do rozliczania zeznań podatkowych są bardzo dużym ułatwieniem. Należy tylko dokładnie żebrać niezbędne dokumenty, które świadczą o uzyskiwanych przez nas dochodach a także wszystkie te, dzięki którym możemy skorzysta z przysługujących nam ulg. Taki program, po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, sam wylicza stawki należnego podatku, z czym podatnicy maja najwięcej problemów. Poza tym, wypełniając zeznanie podatkowe przy użyciu programu komputerowego, program nie pozwoli nam na zapomnienie o wypełnieniu jakiejś rubryki, co podatnikom zdarza się bardzo często.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program