PIT 37 formularz

Tagi

urlop macierzyński w PIT-37

PITy 2016 program do rozliczenia urlopu macierzyńskiego

jak wypełnić PIT 37 formularz interaktywny

druk pit 37 06

PIT37. Jak rozliczyć się z urzędem skarbowym przebywając na urlopie macierzyńskim?

 

Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom objętym ubezpieczeniem chorobowym, jego wysokość jest zależna od podstawy do naliczania składek ubezpieczeniowych. Im wyższa podstawa i wyższa składka ubezpieczeniowa, tym wyższy jest zasiłek. Prawo do pobierania zasiłku mają osoby przebywające na urlopie macierzyńskim.

 

Należy pamiętać, że zasiłek macierzyński nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Przepisy podatkowe kwalifikują go do zasiłków pieniężnych wypłacanych z ubezpieczenia społecznego i nie przewidują zwolnienia z opodatkowania. Zasiłek stanowi więc dla podatnika przychód z innych źródeł i w ten sposób powinien zostać wykazany w formularzu PIT-37.

               

Obowiązkiem pracodawcy jest odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy od przychodów, uzyskanych przez pracownika:

  • ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych,
  • z ubezpieczenia społecznego (zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych, wyrównawczych, świadczeń rehabilitacyjnych).

 

Przychody ze stosunku pracy można umniejszyć o koszty uzyskania przychodu, nie jest to jednak możliwe w przypadku przychodów z innych źródeł, w tym zasiłku macierzyńskiego. Podatnikowi, otrzymującemu zasiłek macierzyński, przysługuje prawo do odliczenia kosztów tylko wtedy, gdy poza zasiłkiem uzyskiwał on także przychody ze stosunku pracy.

               

Zasiłek macierzyński podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jeżeli w trakcie roku podatkowego podatnik uzyskiwał przychody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika, do rozliczenia zasiłku macierzyńskiego wykorzysta PIT 37 formularz interaktywny.

               

Mimo że zasiłku nie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu, możliwe jest odliczenie ulg podatkowych, co pozwala na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. W celu poprawnego rozliczenia przychodów zaleca się wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej w PITy 2017 program. Dzięki tej w pełni darmowej aplikacji komputerowej bezbłędnie obliczymy wysokość należnego podatku, a także wyślemy rozliczenie za 2017 rok w formie elektronicznej.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program