PIT 37 formularz

Tagi

rozliczenie PIT 2016 a zwrot nienależnie pobranych świadczeń

PITy 2016 program do pobrania

jak odliczyć nienależne świadczenia w pit 37

druk pit 37 06

Jak uwzględnić nienależnie pobrane świadczenia w PIT 2017?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, podatnikowi przysługuje prawo do uwzględnienia w deklaracji rocznej nienależnie pobranych świadczeń. Są to świadczenia, które uprzednio zwiększyły podstawę opodatkowania (dochód), a tym samym spowodowały zwiększenie się wysokości zobowiązania podatkowego.

               

Celem odliczenia nienależnie pobranych świadczeń, jest kompensacja straty jaką poniósł podatnik wskutek opłacenia podatku od świadczenia, którego ostatecznie nie uzyskał. Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń jest w zeznaniu podatkowym odliczana od dochodu. Poprzez zmniejszenie w ten sposób podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy podatnik, mimo że nie otrzymuje zwrotu opłaconego wcześniej podatku, nie ponosi straty, gdyż wysokość zobowiązania podatkowego wykazywanego przez rozliczenie PIT 2017 będzie odpowiednio niższa.

               

Należy pamiętać, że podatnik może odliczyć nienależnie pobrane świadczenia tylko wtedy, gdy nie zostały one wcześniej potrącone przez płatnika. Jeżeli płatnik ma prawo do uwzględniania zwrotów, podczas ustalania wysokości podatku lub zaliczki na podatek dochodowy, odlicza od dochodu zarówno kwotę zwrotu jak i kwotę pobranego od niego podatku dochodowego. Odliczenia te mogą być dokonywane przez płatnika jedynie w roku podatkowym, w którym miał miejsce zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Obowiązkiem płatnika jest poinformowanie podatnika o dokonanym potrąceniu oraz uwzględnienie go w PIT-11. W takiej sytuacji podatnik wypełnia pit 37 bez odliczania jakichkolwiek kwot z tego tytułu.

               

Może się zdarzyć, że kwota zwróconych świadczeń jest na tyle wysoka, że jej pełne odjęcie w danym roku nie jest możliwe. W takiej sytuacji podatnik ma prawo do uwzględnienia zwrotu w zeznaniach podatkowych wypełnianych w PITy 2017 program za kolejnych pięć lat.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program