PIT 37 formularz

Tagi

składki ZUS w pit 2016

odliczenie ZUS w PIT-2016

rozliczenie pit 2016 a ZUS

roczna deklaracja podatkowa

darmowy program do pitów

druk pit 37 06

Jak uwzględnić opłacone składki ZUS w PITach za 2017 rok?

 

Wynagrodzenie pracownika umniejszane jest o zaliczki na podatek dochodowy oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne. Obowiązek odprowadzania składek spoczywa na pracodawcy, który pełni funkcję płatnika. Poniższy schemat prezentuje podział ubezpieczeń, które odprowadzane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne są co miesiąc odliczane od wynagrodzenia brutto, które wypłacane jest pracownikowi. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym pracownika, w związku z tym pensja jest zawsze umniejszana o pełną kwotę ubezpieczenia. Obecnie stawka ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 9% podstawy, od której jest ustalana. Trzeba jednak pamiętać, że w rozliczeniu rocznym możliwe jest odliczenie jedynie 7,75%.

Po zakończeniu roku podatkowego, podatnik ma prawo do odliczenia sumy pobranych składek w pit 2017. Odliczenia dokonuje się bezpośrednio od podatku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczenie zdrowotne może być pobierane wielokrotnie. Oznacza to, że pracownik zatrudniony w kilku miejscach, ma obowiązek odprowadzania kilku składek ubezpieczeniowych. Informację o wysokości pobranych składek, można znaleźć w formularzu PIT-11, który pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi po zakończeniu roku podatkowego. Wpisana tam kwota stanowi 7,75% podstawy przyjętej do naliczenia składki, zatem to właśnie tę wartość należy wpisać w rozliczenie pit 2017.

 

Składka na ubezpieczenie społeczne obejmuje: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. W przeciwieństwie do ubezpieczenia zdrowotnego, które jest w całości pokrywane z wynagrodzenia pracownika, ubezpieczenie społeczne jest częściowo opłacane przez pracodawcę. Jeżeli podatnik jest zatrudniony w więcej niż jednym miejscu, składka na ubezpieczenie społeczne nie będzie pobierana po raz kolejny.

 

Wszystkie składki odprowadzone w trakcie roku podatkowego, podlegają w PIT-2017 odliczeniu od dochodu, co oznacza, że zmniejszają podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy.

 

W poniższej tabeli przedstawione zostały obowiązujące stawki ubezpieczenia społecznego:

rodzaj ubezpieczenia

pełna wysokość składki

składka opłacana przez pracownika

składka opłacana przez pracodawcę

ubezpieczenie społeczne

emerytalne

19,52%

9,76%

9,76%

rentowe

8%

1,5%

6,5%

chorobowe

2,45%

2,45%

-

wypadkowe

1,93%

(standardowa)

-

1,93%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak samo jak w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązek pobrania i odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne spoczywa na płatniku (pracodawcy). Część składki, którą opłaca pracownik odliczana jest od wynagrodzenia, natomiast pozostałą część pracodawca opłaca z własnej kieszeni. Całkowita wysokość opłaconych składek powinna zostać wskazana w formularzu PIT-11, ponieważ na jego podstawie jest następnie wypełniana deklaracja podatkowa.

 

Najprostszym sposobem na poprawne i bezproblemowe rozliczenie się z fiskusem, jest wypełnienie zeznania przez program do pitów. Dzięki tej darmowej aplikacji komputerowej bezbłędnie odliczymy składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także dokonamy innego rodzaju odliczeń. Przyjazny interfejs programu do wypełniania zeznań podatkowych sprawia, że z jego obsługą poradzą sobie nawet mniej zaawansowaniu użytkownicy komputerów. Osoby, które wypełniają zeznanie roczne po raz pierwszy, będą mogły skorzystać z kreatora deklaracji PIT, który przeprowadzi je przez proces wypełniania formularza krok po kroku.

 

Ogromną zaletą programu do pitów jest możliwość wysłania zeznania podatkowego w formie elektronicznej, wystarczy że nasz komputer będzie podłączony do sieci komputerowej. Podatnicy preferujący złożenie deklaracji w tradycyjnej papierowej formie, mogą wypełniony na komputerze formularz wydrukować, a następnie wysłać pocztą lub zanieść do urzędu skarbowego osobiście.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program