PIT 37 formularz

Tagi

rozliczenie roczne 2016 darowizn

darowizny w druk pit 37

druk do rozliczenia darowizn

jaki pit wypełnić przy darowiznach

rozliczenie roczne na pit 37 za 2016 druk

druk pit 37 06

Kiedy możliwe jest dwukrotne odpisanie darowizn

w rozliczeniu rocznym 2017

 

Podatnikom przysługuje prawo do dokonywania rożnego rodzaju darowizn, które mogą być odliczane zarówno od dochodu, jak i od podatku. Rozliczenie roczne 2017 może uwzględniać darowizny dokonane w trakcie 2017 roku. Należy pamiętać, że w druku pit 37 nie zawsze można wykazać całkowitą kwotę dokonanej darowizny, gdyż w przypadku niektórych darowizn istnieją maksymalne kwoty odliczenia. Dlatego zanim zaczniemy wypełniać druk podatkowy, warto zapoznać się z zasadami odliczania darowizn oraz limitami, które w ich przypadku obowiązują.

 

Jeżeli zastanawiamy się jaki pit wypełnić, poza standardowym formularzem, który wykorzystujemy do rozliczenia z urzędem skarbowym (np. pit 37 za 2017 druk lub pit 28 za 2017), powinniśmy zapamiętać, że zawsze konieczne jest załączenie formularza PIT-O, w którym mamy obowiązek podać:

  • wysokość darowizny na dany cel, wykazaną przez nas we właściwym formularzu podatkowym;

  • dane instytucji lub osoby, na rzecz której została przekazana wymieniona wcześniej kwota.

 

W poniższej tabeli, przedstawione zostały wszystkie darowizny, jakie podatnik ma możliwość odliczyć od osiągniętego w ciągu roku dochodu bądź przychodu:

 

RODZAJ DAROWIZNY

LIMIT ODLICZENIA

SPOSÓB ODLICZENIA

na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

1% podatku

odliczana od należnego podatku

na cele kultu religijnego

6% dochodu lub przychodu

(sumuje się z darowizną na cele krwiodawstwa)

odliczana od dochodu lub przychodu (zależnie od sposobu opodatkowania)

na cele krwiodawstwa

6% dochodu lub przychodu

(sumuje się z darowizną na cele kultu religijnego)

odliczana od dochodu lub przychodu (zależnie od sposobu opodatkowania)

na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła

brak

(jedynym limitem jest wysokość dochodu/przychodu)

odliczana od dochodu lub przychodu (zależnie od sposobu opodatkowania)

 

Jak już wcześniej wspomniano: do dokonania darowizn ma prawo każdy podatnik, niezależnie od tego jaka forma opodatkowania go obowiązuje. Zatem jeżeli przekazaliśmy środki finansowe w formie darowizny, możemy pomniejszyć o tę kwotę nasz dochód (przychód), zarówno wtedy, gdy opłacamy podatek zgodnie z obowiązującą skalą podatkową, jak i wtedy, gdy obowiązuje nas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

 

W bardzo korzystnym położeniu znajdują się podatnicy, którzy korzystają z dwóch różnych form opodatkowania, gdyż w takie sytuacji przepisy podatkowe pozwalają na dwukrotne pomniejszenie dochodu/przychodu o dokonane darowizny. Przedstawione powyżej limity się nie zmieniają.

 

W praktyce podwójne odliczenie darowizn wygląda w następujący sposób:

  • kwotę dochodu, wykazaną w formularzu PIT-36 lub PIT-37 za 2017 druk, możemy pomniejszyć o maksymalnie 6%, jeżeli oczywiście w trakcie roku podatkowego przekazaliśmy na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła i/lub na cele krwiodawstwa taką ilość pieniędzy;

  • kwotę przychodu wykazaną w formularzu PIT-28, również pomniejszamy o maksymalnie 6%, na tych samych zasadach jak w formularzu PIT-36 lub PIT-37.

 

Należy jednak pamiętać, że nie jest możliwe dwukrotne odliczenie tej samej darowizny w rozliczeniu rocznym 2017. Skorzystanie z drugiego 6-procentowego limitu, jest możliwe tylko wtedy, gdy na szczytne cele przekazaliśmy więcej niż przewidywał pierwszy 6-procentowy limit. Innymi słowy: w drugim formularzu podatkowym mamy możliwość odliczenia nadwyżki darowizny ponad ustawowy limit odliczenia z pierwszego rozliczenia. Musimy pamiętać, że dla odliczenia, zarówno w ramach pierwszego 6-procentowego limitu, jak i w ramach drugiego 6-procentowego limitu, konieczne jest złożenie, wspomnianego już powyżej, formularza PIT-O. Jeżeli odliczamy darowizny dwukrotnie musimy wypełnić dwa takie formularze.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program