PIT 37 formularz

Tagi

dochody z blogu w PIT 37

rozliczenie dochodów z blogu w PIT 37 instrukcja

formularz PIT 37 za 2016 dla kogo

jak wypełnić druki PIT 37

rozliczenie roczne 2016 dochodów z blogu

druk pit 37 06

Kiedy prowadzenie blogu jest traktowane jako działalność gospodarcza w Picie 37?

 

Posiadanie blogu stało się bardzo popularne. Coraz więcej osób bloguje na różne tematy, zyskując mniejszą lub większą liczbę czytelników. Istnieją blogi, które cieszą się ogromnym uznaniem i są codziennie odwiedzane przez bardzo dużą liczbę osób. W związku ze stale rosnącą popularnością blogów, zaczęto je wykorzystywać jako doskonałe nośniki informacji o charakterze reklamowym.

Obecnie spora grupa właścicieli blogów czerpie z ich posiadania zyski. Ponieważ przychody osiągane w wyniku prowadzenia strony internetowej, muszą być uwzględniane przez rozliczenie roczne 2017, wielu blogerów, w celu ułatwienia sobie wypełniania obowiązku podatkowego, decyduje się na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Wybór takiej formy działalności, pozwala na zakwalifikowanie wszystkich osiąganych przychodów, do przychodów z działalności gospodarczej, co znacznie ułatwia prowadzenie blogu.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, muszą pamiętać, że nie będą się one rozliczać z urzędem skarbowym na formularzu PIT 37, gdyż jest to formularz przeznaczony tylko i wyłącznie dla podatników, którzy takiej działalności nie prowadzą. W zależności od wybranej formy opodatkowania, blogerzy mogą rozliczać się na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Prowadzenie blogu zakwalifikować można jako prowadzenie działalności gospodarczej w momencie, gdy:

  • blog jest prowadzony w sposób ciągły (z dużą regularnością),

  • właściciel blogu osiąga z jego prowadzenia zyski,

  • osoba prowadząca blog działa we własnym imieniu.

W przypadku spełnienia wszystkich powyższych warunków, zalecane jest zarejestrowanie blogu jako działalności gospodarczej, gdyż w przeciwnym razie, w przypadku braku odprowadzania podatku, urząd skarbowy może oskarżyć podatnika o próbę zatajenia dochodów.

Przychody z blogu mogą pochodzić z różnych źródeł, pierwszym z nich jest, wspomniana już wcześniej reklama, ponadto wielu blogerów otrzymuje wynagrodzenie także za recenzowanie otrzymywanych od różnych firm produktów na łamach swojego blogu. W przypadku blogów modowych, powszechne jest otrzymywanie, za darmo, ubrań od różnych marek odzieżowych, w zamian za zaprezentowanie ich na blogu. Mimo, że zysk nie ma w tym przypadku charakteru finansowego, również tego rodzaju dochód, powinien zostać uwzględniony w rocznym zeznaniu podatkowym. Popularny jest także udział blogerów w różnego rodzaju kampaniach reklamowych. Poza zyskami związanymi bezpośrednio z prowadzeniem blogu, znani blogerzy otrzymują wynagrodzenie również za działalność, która z blogiem jest związana jedynie pośrednio (np. prowadzenie własnych kolumn w czasopismach, oferty napisania książki itp.).

Nie da się ukryć, że posiadanie dochodowego blogu, jest w większości przypadków działaniem czasochłonnym. Dla niektórych osób, prowadzenie blogu stało się jedynym źródłem dochodu. Istnieją blogi, które prowadzi cały sztab osób, gdyż przygotowanie wszystkich materiałów przez jedną osobę, byłoby niemożliwe. W takiej sytuacji prowadzenie własnej działalności jest nieuniknione, gdyż konieczne będzie także zatrudnienie pracowników. Aby wiedzieć jak poprawnie rozliczyć zarówno przychody z działalności, jak i przychody pracowników, warto zapoznać się z informacjami, które zawiera PIT 36 i PIT 37 instrukcja.

Do rozliczania przychodu wypłacanego za prowadzenie blogu, można wykorzystywać druki PIT 37 tylko wtedy, gdy ma ono miejsce w ramach podpisanej umowy o pracę lub umowy o dzieło. Czyli wtedy, gdy podatnik nie prowadzi blogu we własnym imieniu lecz na czyjeś zlecenie, w ramach wykonywanej pracy. Ponieważ w takiej sytuacji przychody są uzyskiwane za pośrednictwem płatnika, spełnione zostają wszystkie warunki, aby jako roczne rozliczenie podatkowe wypełnić formularz PIT 37 za 2017 rok.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program