PIT 37 formularz

Tagi

jak wypełnić PIT 37 za 2016

sprzedaż rzeczy używanych rozliczenie PIT 2016

PITy 2016 program do rozliczania

rozliczenie roczne dochodów ze sprzedaży

druk pit 37 06

Kiedy w rozliczeniu rocznym PIT 2017 uwzględniamy dochody ze sprzedaży rzeczy używanych?

 

Powszechna dostępność Internetu sprawia, że coraz chętniej robimy zakupy on-line. Z roku na rok rośnie także popularność portali aukcyjnych, gdzie sprzedawane są zarówno rzeczy nowe jak i używane. Zakupy przez Internet są bardzo wygodne, umożliwiają szybkie i bezproblemowe porównanie dużej liczby produktów, a dodatkowo pozwalają na znaczną oszczędność czasu.

Często, sprzedając rzeczy używane, nie zdajemy sobie sprawy, że taka sprzedaż może powodować powstanie obowiązku podatkowego i konieczność wykazania dochodu ze sprzedaży w pit-2017. Przepisy regulujące opodatkowanie zysków ze sprzedaży rzeczy używanych są takie same dla sprzedaży tradycyjnej i internetowej, w związku z tym nie ma znaczenia w jaki sposób dokonaliśmy zbycia ruchomości.

 

Opodatkowanie sprzedaży rzeczy używanych, jest zależne od czasu po jakim nastąpiła sprzedaż oraz od ceny sprzedaży. W związku z tym możemy wyróżnić trzy sytuacje:

  1. 1.sprzedaż rzeczy po upływie 6 miesięcy od jej nabycia,
  2. 2.sprzedaż rzeczy przed upływem 6 miesięcy od jej nabycia, po cenie wyższej niż cena zakupu,
  3. 3.sprzedaż rzeczy przed upływem 6 miesięcy od jej nabycia, po cenie niższej niż cena zakupu.

 

Jeżeli sprzedamy rzecz używaną po upływie pół roku od jej zakupu, nie musimy płacić z tego tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, a wypełniając rozliczenie roczne zyski ze sprzedaży możemy po prostu pominąć. Cena sprzedaży oraz ewentualny zysk, który z tej sprzedaży osiągnęliśmy nie mają w tej sytuacji znaczenia. Należy jednak pamiętać, że okres 6 miesięcy naliczany jest od początku miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy zakupu danej rzeczy.

 

Gdy sprzedamy rzecz używaną zanim upłynie pół roku od jej zakupu, a cena sprzedaży będzie wyższa niż cena, którą zapłaciliśmy za ruchomość, będziemy musieli zapłacić podatek od osiągniętego zysku. Przychody ze sprzedaży powinniśmy wykazać wraz z innymi przychodami, składając rozliczenie PIT 2017. Jeśli cena sprzedaży będzie niższa lub taka sama jak cena zakupu, obowiązek podatkowy nie powstanie, ponieważ sprzedaż nie przyniesie nam żadnych profitów.

 

Warto zachować dokumentację dotyczącą zarówno zakupu jak i sprzedaży nieruchomości. Będzie ona bardzo przydatna w razie ewentualnej kontroli urzędu skarbowego, jako dowód, że rozliczenie z urzędem skarbowym zostało wypełnione prawidłowo. Fiskus może kwestionować cenę sprzedaży rzeczy używanych, jeżeli będzie ona znacznie niższa niż cena rynkowa danego przedmiotu i żądać wyjaśnień. Podatnik musi wtedy udowodnić, że cena ta była uzasadniona i zgodna z ceną rynkową.

 

Przychody ze sprzedaży rzeczy używanych podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. zgodnie ze skalą podatkową 18 i 32%. W celu ich rozliczenia nie należy wypełniać oddzielnego formularza podatkowego. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli pozostałe przychody wykazywalibyśmy w PIT 37 za 2017 rok, konieczność uwzględnienia zysków ze sprzedaży rzeczy używanych sprawi, że zamiast formularza PIT-37, rozliczymy się z fiskusem na formularzu PIT-36.

 

Opisane powyżej zasady opodatkowania obowiązują w przypadku sporadycznej sprzedaży rzeczy używanych. Częsta sprzedaż rzeczy używanych może mieć znamiona prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy używanych staje się dla podatnika stałym źródłem dochodu, lecz nie jest przez niego wykazywana jako przychód z działalności, urząd skarbowy może nałożyć karę grzywny i zażądać odpowiedniego sprostowania. Aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji najlepiej zawsze wypełniać właściwy formularz podatkowy w PITy 2017 program, który umożliwi nam bezbłędne uzupełnienie zeznania rocznego.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program