PIT 37 formularz

Tagi

Błędy w PIT 37 formularz

Korekta PIT 37 druk

Uniknij błędów z PIT 37 pdf

Interaktywny formularz pit 37 druk

Aktywne druki pit 37 2016

Elektroniczne Pity 2016 druki

Formularz PIT 37 do wydruku

druk pit 37 06

Popełniłeś błąd w rozliczeniu PIT 37 formularz. Złóż korektę swojego zeznania rocznego PIT 37 druk.

 

Składnie formularzy podatkowych jest obowiązkiem każdego obywatela, który osiąga w danym roku podatkowym jakiś dochód. Pit 37 druk jest najpowszechniejszą metodą rozliczaniem się z urzędem skarbowym. Niestety ta powszechność sprawia, że bardzo często w tych wypełnionych drukach zdarzają się błędy. Formularze pit 37 są tak skonstruowane, że po wnikliwym wykonywaniu danych poleceń jesteśmy w stanie wypełnić je bezbłędnie. Niestety pośpiech oraz brak staranności w wypełnianiu pitów prowadzi do tego, że później zachodzi konieczność stawienia się w urzędzie skarbowym i dokonywania korekty zeznania. Formularze pit 2017 są tym drukiem, gdzie pojawiające się błędy najczęściej wynikają z małego niedopatrzenia lub też nieprawidłowości w obliczeniach matematycznych. Jednak co roku duża ilość osób musi składać korekty w swoich urzędach skarbowych.

 

 

Istnieją różne kategorie błędów, do których składane są później korekty. Najczęściej są to braki numerów identyfikacyjnych lub też nie wpisywanie własnych numerów, a NIPu pracodawcy. Mylimy się także w danych osobowych, a już najczęstsze błędy dotyczą obliczeń, a także brak podpisów na końcu zeznania podatkowego. Najlepszą metodą uniknięcia błędów jest oczywiście bardzo dokładne sprawdzenie każdej wypełnianej rubryki, jednak najczęściej wygląda to bardzo pobieżnie. Warto wypełnić pit37 za pomocą aplikacji internetowej a następnie zapisać druk w pliku pit- 37 pdf. To da nam jasny pogląd na nasze wypełnione zeznania. Często jest tak, że w przypadku tradycyjnych druków nie mamy ochoty rozszyfrowywać naszych zapisów. Inaczej jest z zapisem komputerowym, który jest jasny i bardzo czytelny.

 

 

Może się zdarzyć również tak, że zanim urząd dostrzeże błąd w naszym zeznaniu my sami zorientujemy się, że popełniliśmy gafę. W takich sytuacjach warto szybko złożyć korektę, zanim nie rozpoczęło się jeszcze postępowanie urzędowe dotyczące naszego PIT 37 druk. Czasami z powodu błędów na danego podatnika może zostać nałożona kontrola podatkowa. Ma to miejsce szczególnie w przypadkach, kiedy w zeznaniu występuje bardzo dużo błędów i urząd ma podejrzenia, że błędy te kryją pod sobą głębsze sprawy, na przykład oszustwo podatkowe. Czasami nie zważnienie błędu może się jednak odbić w przyszłości, jeśli my nie złożymy korekty. Dokumenty ulegają przedawnieniu, jednak w ciągu 5 lat od zgłoszenia zeznania możemy być poddani kontroli podatkowej. Jeśli urząd skarbowy uchwyci jednak nasze błędy w PIT-37 druk zostaniemy o tym poinformowani drogą pocztową, za pomocą listu poleconego. W niektórych przypadkach możemy także otrzymać telefon z urzędu, jednak najpowszechniejszą formą poinformowania o konieczności złożenia oferty jest wysłanie listu przez urząd skarbowy. W liście podany będzie także okres czasu, w którym musimy niezwłocznie zgłosić się w urzędzie.

 

 

Złożenie korekty jest prawie analogiczne, jak składanie samego zeznania podatkowego. Odbywa się to na takich samych drukach, jak w przypadku pierwotnego PIT 37 formularz, jednak zamiast kratki z ?zeznaniem podatkowym?, zaznaczamy ten kwadracik, w którym widnieje opis ?korekta zeznania?. Złożenie samego druku korekty także wykonujemy tak samo albo osobiście w urzędzie, albo też za pomocą poczty polskiej lub elektronicznie za pomocą sieci internetowej. Jeśli zdarzy się tak, że wprowadzone przez nas korekty będą powodować zwiększenie naszego zobowiązania podatkowego co do urzędu skarbowego, wystąpi konieczność uregulowanie tej różnicy, między podatkiem, który już zapłaciliśmy a skorygowaną kwotą. Może również zdarzyć się tak, że zbyt długa zwłoka będzie skutkowała naliczeniem odsetek, które także trzeba będzie zapłacić do urzędu skarbowego.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program