PIT 37 formularz

Tagi

kiedy PIT-36 zamiast PIT-37

PIT 37 druk do pobrania

PIT-36 rozliczenie roczne 2016

rozliczenie PIT 2016 przez przedsiębiorców

PIT-36 zamiast PIT-37 formularz

druk pit 37 06

Kto składa PIT-36?

 

W formularzu PIT-36, tak samo jak w PIT-37, wykazywane są dochody opodatkowane podatkiem progresywnym, czyli zgodnie ze skalą podatkową:

Wysokość dochodu

Stawka podatku dochodowego

do 85 528 zł

18%

powyżej 85 528 zł

32%

(stosowana tylko dla nadwyżki ponad kwotę 85 528 zł)

 

Ze względu na istnienie kwoty wolnej od podatku, której wysokość wynosi 3 091 zł rocznie, podatek dochodowy jest naliczany dopiero wtedy, gdy roczny dochód przekroczy 3 091 zł.

 

Osoba, która w danym roku podatkowym osiągała dochody tylko i wyłącznie za pośrednictwem płatnika (najczęściej pracodawcy lub zleceniodawcy) rozlicza się z urzędem skarbowym korzystając z PIT 37 druk. Bardzo często przyjmowane jest, że PIT-36 jest formularzem przeznaczonym dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych. Jest to oczywiście prawda, jednak należy pamiętać, że istnieje jeszcze wiele innych sytuacji, w których podatnik ma obowiązek złożyć jako rozliczenie roczne PIT-36 a nie PIT-37.

 

Jak już wcześniej wspomniano, na formularzu PIT-36 rozliczają się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach ogólnych, oznacza to, że nie mogą z niego skorzystać przedsiębioracy opłacający:

 • opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • korzystający z karty podatkowej
 • opłacający podatek liniowy.

Ryczałtowcy przychody z działalności gospodarczej wykazują w formularzu PIT-28, podatnicy korzystający z karty podatkowej w PIT-16A, a osoby opłacające podatek liniowy w PIT-36L. Korzystając, z którejkolwiek z powyższych form opodatkowania przychody, od których podatek nalicza się na innych zasadach, trzeba rozliczyć na odpowiednich drukach podatkowych – PIT-36, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39.

               

Poza wymienionymi powyżej sytuacjami, rozliczenie roczne 2017 na PIT-36 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy:

 • rozliczają przychody osiągnięte przez swoje niepełnoletnie dzieci – jeżeli przychody podatnika również podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, powinien on doliczyć do nich przychody dziecka i łączny przychód opodatkować w PIT-36 (nawet wtedy, gdy własne przychody wykazałby w PIT-37 formularz),
 • uzyskiwali przychody z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową,
 • w ramach prowadzonej działalności korzystają z kredytu podatkowego (na podstawie art.44 ust. 4f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) – PIT-36 trzeba złożyć zarówno w roku, w którym nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy, jak i w pięciu kolejnych latach, w których spłacane są 20-procentowe raty kredytu,
 • osiągali przychody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – poza PIT-36 trzeba w takiej sytuacji złożyć w urzędzie skarbowym również załącznik PIT/ZG,
 • osiągali przychody z tytułu dzierżawy, poddzierżawy, najmu lub podnajmu, opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • mają obowiązek opodatkować przychody, od których w trakcie roku podatkowego nie były odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczają się z fiskusem wspólne z małżonkiem, który swoje przychody wykazuje w formularzu PIT-36,
 • sprzedali nieruchomość, od której należy zapłacić podatek dochodowy,
 • rozliczają w PIT 2017 straty osiągnięte w poprzednich latach – podatnik ma prawo do uwzględnienia strat w kolejnych pięciu zeznaniach rocznych, składanych po roku, w którym wystąpiła strata, przy czym jednorazowo może odliczyć nie więcej niż 50% straty.

 

Wypełniając zeznanie roczne należy pamiętać, że w wielu przypadkach poza właściwym formularzem podatkowym trzeba złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. W przypadku PIT-36 może to być: PIT/B, PIT/D, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT-2K. Jeżeli podatnik ma obowiązek dołączyć do zeznania załącznik, jego brak spowoduje konieczność złożenia korekty.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program