PIT 37 formularz

Tagi

Aktywny druk pit 37 2016

Elektroniczne formularze pit 37 za 2016

Formularz PIT 37 instrukcja

Pit-37 druk krok po kroku

Formularz PIT 37 do wyduku

Elektroniczna deklaracja PIT 37 pdf

Aktualne druki pit 37 2016

druk pit 37 06

Czy składając pit-37 druk zobowiązany jesteś składać jeszcze inne pity?

 

Każda osoba, uzyskująca dochody na terenie naszego kraju, zobowiązana jest do składania corocznych zeznań podatkowych i odprowadzania należnego podatku od uzyskanych przychodów.  Najczęściej podatnicy składają pit-37 druk. Ten rodzaj deklaracji podatkowej jest najbardziej popularny i najczęściej składany, ponieważ to on właśnie umożliwia rozliczenie należnych podatków największej grupy zawodowej oraz uzyskiwanie dochodów z najróżniejszych źródeł. Pit-37 pozwala rozliczyć dochody nie tylko ze stosunku pracy ale również z umów zlecenia, pracy nakładczej, praw autorskich, majątkowych i wielu innych.

 

Takie formularze pit 2017 możemy z powodzeniem pobrać w każdym urzędzie skarbowym. Ale bardzo dużym ułatwieniem, bez konieczności osobistego odwiedzania urzędu skarbowego, jest możliwość pobrania za pośrednictwem Internetu z programu pity 2017 druki. Dzięki niemu nie tylko można przygotować druk pit-37 pdf, ale również odpowiednio go wypełnić, rozliczyć należny podatek i wydrukować. Jest to duże udogodnienie dla tych osób, które osobiście nie mogą się zgłosić po takie druki do urzędu skarbowego z różnych przyczyn. Poza tym jest gwarancja, że każdy pit-37 druk jest aktualny i nie nastąpi żadna pomyłka z wykorzystaniem druku, który już nie obowiązuje. Bez względu na to, czy pobieramy taki druk z urzędu skarbowego czy też drukujemy za pomocą odpowiedniego programu komputerowego należy pamiętać, że istnieją sytuacje, w których nie wystarczy tylko samo złożenie tego typu zeznania podatkowego. Zachodzi nieraz konieczność złożenia także dodatkowego zeznania podatkowego.

 

Niektórzy podatnicy zobowiązani są także, poza złożeniem deklaracji pit-37, do złożenia również pit-38 i pit-28. Chociaż prawo podatkowe nakazuje sumowanie wszystkich dochodów, to jednak istnieją dwa przypadki, w których te dochody wykazywane są i rozliczane oddzielnie. Pit-38 składa się dodatkowo w sytuacji, kiedy uzyskuje się dochody kapitałowe. Ten właśnie pit-38 służy do rozliczenia dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych a także dochodów wynikających z udziałów w najróżniejszych spółkach. Natomiast dodatkowo deklaracje pit-28 zobowiązani są składać ci podatnicy, którzy prowadzą własną działalność pozarolniczą i rozliczają się w formie zryczałtowanej. Takiemu dodatkowemu rozliczeniu podlega działalność prowadzona indywidualnie a także w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. Te dochody musza być wykazywane i rozliczane na oddzielnych zeznaniach podatkowych. Ważne jest również to, aby wypełniając formularz pit 37 pdf nie zapomnieć o koniecznych załącznikach, jeżeli dokonano jakichkolwiek odliczeń. Takimi załącznikami są Pit/0, Pit/D czy też Pit/2K. Każda ulga, odliczona na pit-37 druk, musi być odpowiednio wykazana w przeznaczonym do tego załączniku, który należy dołączyć do zeznania podatkowego.

 

Coraz częściej podatnicy korzystają z programów komputerowych np. PITy 2017 Program, które pozwalają do dokładne wypełnianie zeznań podatkowych PIT 37 druk. Największą trudnością dla podatników jest zazwyczaj dokładne wyliczenie należnego podatku. Rozliczając zeznanie przy pomocy programu komputerowego ma się pewność, że ten podatek wyliczony jest prawidłowo. Poza tym nie zapomni się o wypełnieniu żadnego pola, co jest bardzo często koniecznością poprawy zeznań podatkowych. Za pośrednictwem takiego programu można także wypełniać wszystkie niezbędne załączniki do pit37 formularz. Wystarczy tylko wszystko wydrukować i całe zeznanie jest już gotowe, bez konieczności konsultowania z innymi osobami o prawidłowości jego wypełnienia. Jest to nie tylko duża wygoda ale również zaoszczędzenie sobie wielu niepotrzebnych stresów przy wypełnianiu deklaracji podatkowych.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program