PIT 37 formularz

Tagi

Termin złożenia PIT 37 druk

Gdzie składać PIT 37 formularz

Instrukcja druk PIT 37 formularz

Formularz PIT 37 druk krok po kroku

Elektroniczne deklaracje pit37 za 2016

Interaktywne formularze PIT 37 instrukcja

druk pit 37 06

PIT 37 druk - złóż z nami formularz PIT

 

Podatek dochodowy zobowiązana jest płacić każda osoba, która osiąga dochody, wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, na terenie naszego kraju. Jest to rodzaj podatku bezpośredniego i tylko od własnych dochodów podatnik jest zobowiązany do odprowadzania należnego podatku. Najczęściej to właśnie pit 37 druk jest wykorzystywany przez podatników. Taki pit 37 formularz można pobrać w każdym Urzędzie Skarbowym. Jednak nie każdy z takim rocznym zeznaniem do tej pory radził sobie samodzielnie. Teraz pit-37 druk każdy może z powodzeniem rozliczyć samodzielnie i bez pomocy, korzystając z darmowego program pit 2017.

 

To właśnie formularz pit 37 2017 będzie najczęściej wypełniany przez podatników, ponieważ dotyczy on największej ilości osób, uzyskujących dochody. Warto pamiętać o tym, że dotychczas stosowanie druki pit 37 nie będą już mogły być wykorzystywane, w związku z wprowadzonymi zmianami. Dlatego warto wcześniej pobrać  druk pit 37 instrukcja która załączona jest do takiego druku dokładnie wyjaśnia, w jaki sposób takie zeznanie roczne należy wypełnić.

 

Pit 37 przeznaczony jest dla tych osób, które osiągają dochody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, z tytułu rent i emerytur oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Ale również te osoby, dla których źródłem dochodów jest praca nakładcza, umowy zlecenia czy też działalność sportowa, muszą wypełniać pit 37 formularz. Także wszystkie osoby, które czerpią zyski z praw autorskich czy innych praw majątkowych lub tez kontraktów menedżerskich, także muszą zaopatrzyć się w pit 37 druk.

 

Wszystkie zeznania podatkowe muszą trafić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Zazwyczaj ostatecznym terminem złożenia takiego zeznania rocznego jest 30 kwietnia. Z tego względu, że w obecnym roku ten dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy i przypada w sobotę, ostatecznym terminem do złożenia zeznania podatkowego jest dzień 2 maja. Tego właśnie terminu nie wolno w żaden sposób przekraczać, ponieważ grozi to konsekwencjami karnymi i zagrożone jest karą pieniężną.

 

Każdy podatnik ma do wyboru sposób, w jaki złoży takie zeznanie roczne. Każdy formularz pit 37 do wydruku można złożyć osobiście w odpowiednim Urzędzie Skarbowym. Można także nie czekać w zazwyczaj długiej kolejce i wrzucić go do skrzynki Danego Urzędu Skarbowego. Wielu podatników korzysta także  z możliwości wysłania takiego zeznania podatkowego za pośrednictwem poczty.

 

Od pewnego czasu, bardzo popularna formą dostarczenia zeznania podatkowego jest wysyłanie takiego zeznania za pośrednictwem Internetu do właściwego Urzędu Skarbowego. Coraz więcej osób korzysta  z darmowego programu do rozliczania zeznania podatkowego. Taki sposób jest bardzo polecany. Przede wszystkim program jest darmowy. Poza tym nie wymaga on żadnych umiejętności obsługi. Nie trzeba chodzić do Urzędu Skarbowego po pit-37 druk, tylko pobiera się go z tego właśnie programu. Program PIT 2017 sam praktycznie, przy naszej pomocy, rozlicza pit 37 druk. Wszystkie kwoty i należny podatek są wyliczane automatycznie. Poza tym dołączane są wszystkie niezbędne załączniki. Tak wypełniony pit 37 formularz z powodzeniem można przekazać drogą elektroniczną do właściwego Urzędu Skarbowego. Ten sposób rozliczania pit 37 formularz jest coraz częściej stosowany przez podatników. Jest on nie tylko bezpieczny ale również bardzo wygodny.
 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program