PIT 37 formularz

Tagi

Wydatki mieszkaniowe a PIT 37 druk

Załącznik PIT/D a Formularz PIT 37

Załączniki w formularz pit-37 druk

Aktywne formularze PIT 37

Formularz PIT 37 do wypełnienia

PIT 37 pdf do wydruku

Deklaracja pit 37 formularz

PIT 37 druk. Czy Ty także musisz dołączyć PIT/D do swojej deklaracji rocznej PIT 37 formularz?

 

Pit 37 druk może być wypełniany zarówno w postaci tradycyjnej, jak i tej elektronicznej. Klasyczne druki dostępne są w każdym urzędzie skarbowym, natomiast warto wiedzieć, że pit 37 formularz możemy także uzyskać w Internecie za pomocą darmowych programów do rozliczeń zeznań podatkowych. To ogromne ułatwienie, szczególnie dla tych osób, których obliczanie podatku kojarzy się z przykrym obowiązkiem. Jeśli jeszcze dołożymy do tego konieczność złożenia załącznika może okazać się, że aplikacje internetowe okażą się prawdziwym zbawieniem. Coraz częściej razem z pitami składane są załączniki PIT/D. Tej załącznik informuje przede wszystkim o tym, jakie wydatki mieszkaniowe zostały poniesione w danym roku podatkowym. Deklaracje pit oraz ich załączniku powinny uwzględniać wszelkie tego typu wydatki, które zostały określone w przepisach prawa. Jeśli więc mamy pit 36, pit 28 lub też druk pit 37 do wypełnienia możemy wraz z nimi złożyć załącznik PIT/D.

 

Jeśli do rozliczenia PITa używasz program do rozliczania pitów 2014 to nie musisz martwić się o załączniki, wszystko masz dostępne w programie.

 

W przypadku wspólnego rozliczania PIT37 się w małżeństwa składamy tylko jeden egzemplarz tego załącznika. Podobnie sprawa się ma w przypadku samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym. Dzieje się tak dlatego, iż podwójne wykazywanie poniesionych wydatków skutkowały by podwójnym odliczeniem tych samych rzeczy. Wyjątek stanowią jedynie te małżeństwa, które są w separacji, nawet jeśli składają oni zeznanie podatkowe wspólnie. Przy wspólnym rozliczaniu się to małżonkowie decydują o ty, które z nich złoży załącznik i dokonania odliczenia. Jeśli składamy nasz załącznik PIT/D po raz pierwszy, ważne jest to, by pamiętać o wcześniejszym złożeniu PIT- 2K, który stanowi oświadczenie o wysokości wszystkich wydatków poniesionych na inwestycje mieszkaniowe. Jeśli więc po raz pierwszy korzystamy z odliczania nie zapomnijmy o złożeniu także tego załącznika, ponieważ w innym przypadku urząd skarbowy odrzuci nasze zeznanie.

 

Załącznik PIT/D został podzielony na trzy główne części, które należy prawidłowo wypełnić. Pierwsza część, jak w przypadku pozostałych druków, zawiera wszelkie dane identyfikacyjne obojga małżonków. Druga oraz trzecia część jest niezwykle istotna, ponieważ dotyczy ona odliczenia od dochodu lub przychodu, a także odliczeń od podatku.

 

Nie u wszystkich podatników występuje konieczność złożenia PITu/D. Muszą to zrobić ci podatnicy, którzy korzystają z ulg (tych wykazanych w PIT- 2K) w rozliczeniu PIT-37 druk. Dotyczy to więc osób, które korzystają z ulgi przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowego udzielnych przez bank albo SKOK?i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe). Ważne jest jednak to, by tego typu kredyty zostały przyznane w latach 2002- 2006. Różnie osoby, które otrzymały ulgi na spłatę kredytów mieszkaniowych lub też pożyczek na cele mieszkaniowe, udzielane przez zakłady pracy w latach 1922-1993. Kolejną grupą są ci podatnicy, którzy korzystali z ulgi na spłatę odsetek od kredytu, również tych refinansowych oraz te osoby, który korzystały z ulgi pozwalającej na gromadzenie oszczędność w banku, w którym była prowadzona kasa mieszkaniowa, pod warunkiem, że wszystkie środki były gromadzone tylko i wyłącznie na jednym rachunku. Ostatnią grupą są osoby korzystające z ulg na cele mieszkaniowe, które nie mogły być odpisane we wcześniejszych latach, ponieważ nie znalazły pokrycia.

 

Bardzo ważną kwestią jest także pamiętanie o tym, że prawo do takiej ulgi przy składaniu PIT 37 druk ma tylko i wyłącznie ten podatnik, który uzyskał do niej pełne prawo. Nie może być więc ona wykorzystywana przez osoby trzecie, ponieważ jest to niezgodne z prawem i może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program