PIT 37 formularz

Tagi

Wydatki mieszkaniowe a PIT 37 druk

Załącznik PIT/D a Formularz PIT 37

Załączniki w formularz pit-37 druk

Aktywne formularze PIT 37

Formularz PIT 37 do wypełnienia

PIT 37 pdf do wydruku

Deklaracja pit 37 formularz

druk pit 37 06

PIT 37 druk. Czy Ty także musisz dołączyć PIT/D do swojej deklaracji rocznej PIT 37 formularz?

 

Pit 37 druk może być wypełniany zarówno w postaci tradycyjnej, jak i tej elektronicznej. Klasyczne druki dostępne są w każdym urzędzie skarbowym, natomiast warto wiedzieć, że pit 37 formularz możemy także uzyskać w Internecie za pomocą darmowych programów do rozliczeń zeznań podatkowych. To ogromne ułatwienie, szczególnie dla tych osób, których obliczanie podatku kojarzy się z przykrym obowiązkiem. Jeśli jeszcze dołożymy do tego konieczność złożenia załącznika może okazać się, że aplikacje internetowe okażą się prawdziwym zbawieniem. Coraz częściej razem z pitami składane są załączniki PIT/D. Tej załącznik informuje przede wszystkim o tym, jakie wydatki mieszkaniowe zostały poniesione w danym roku podatkowym. Deklaracje pit oraz ich załączniku powinny uwzględniać wszelkie tego typu wydatki, które zostały określone w przepisach prawa. Jeśli więc mamy pit 36, pit 28 lub też druk pit 37 do wypełnienia możemy wraz z nimi złożyć załącznik PIT/D.

 

Jeśli do rozliczenia PITa używasz program do rozliczania pitów 2017 to nie musisz martwić się o załączniki, wszystko masz dostępne w programie.

 

W przypadku wspólnego rozliczania PIT37 się w małżeństwa składamy tylko jeden egzemplarz tego załącznika. Podobnie sprawa się ma w przypadku samodzielnego rozliczania się z urzędem skarbowym. Dzieje się tak dlatego, iż podwójne wykazywanie poniesionych wydatków skutkowały by podwójnym odliczeniem tych samych rzeczy. Wyjątek stanowią jedynie te małżeństwa, które są w separacji, nawet jeśli składają oni zeznanie podatkowe wspólnie. Przy wspólnym rozliczaniu się to małżonkowie decydują o ty, które z nich złoży załącznik i dokonania odliczenia. Jeśli składamy nasz załącznik PIT/D po raz pierwszy, ważne jest to, by pamiętać o wcześniejszym złożeniu PIT- 2K, który stanowi oświadczenie o wysokości wszystkich wydatków poniesionych na inwestycje mieszkaniowe. Jeśli więc po raz pierwszy korzystamy z odliczania nie zapomnijmy o złożeniu także tego załącznika, ponieważ w innym przypadku urząd skarbowy odrzuci nasze zeznanie.

 

Załącznik PIT/D został podzielony na trzy główne części, które należy prawidłowo wypełnić. Pierwsza część, jak w przypadku pozostałych druków, zawiera wszelkie dane identyfikacyjne obojga małżonków. Druga oraz trzecia część jest niezwykle istotna, ponieważ dotyczy ona odliczenia od dochodu lub przychodu, a także odliczeń od podatku.

 

Nie u wszystkich podatników występuje konieczność złożenia PITu/D. Muszą to zrobić ci podatnicy, którzy korzystają z ulg (tych wykazanych w PIT- 2K) w rozliczeniu PIT-37 druk. Dotyczy to więc osób, które korzystają z ulgi przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowego udzielnych przez bank albo SKOK?i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo- Kredytowe). Ważne jest jednak to, by tego typu kredyty zostały przyznane w latach 2002- 2006. Różnie osoby, które otrzymały ulgi na spłatę kredytów mieszkaniowych lub też pożyczek na cele mieszkaniowe, udzielane przez zakłady pracy w latach 1922-1993. Kolejną grupą są ci podatnicy, którzy korzystali z ulgi na spłatę odsetek od kredytu, również tych refinansowych oraz te osoby, który korzystały z ulgi pozwalającej na gromadzenie oszczędność w banku, w którym była prowadzona kasa mieszkaniowa, pod warunkiem, że wszystkie środki były gromadzone tylko i wyłącznie na jednym rachunku. Ostatnią grupą są osoby korzystające z ulg na cele mieszkaniowe, które nie mogły być odpisane we wcześniejszych latach, ponieważ nie znalazły pokrycia.

 

Bardzo ważną kwestią jest także pamiętanie o tym, że prawo do takiej ulgi przy składaniu PIT 37 druk ma tylko i wyłącznie ten podatnik, który uzyskał do niej pełne prawo. Nie może być więc ona wykorzystywana przez osoby trzecie, ponieważ jest to niezgodne z prawem i może doprowadzić do poważnych konsekwencji.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program