PIT 37 formularz

Tagi

Załącznik NIP3 z PIT 37 druk

Załączniki do Pit 37 formularz

Pit37 druk i rozliczenie podatkowe 2016

Pit 37 instrukcja

Aktywne druki Pit 37 za 2016

Elektroniczne deklaracje pit37 formularz

Formularze pit 37 pdf do wydruku

druk pit 37 06

PIT 37 formularz. Nie zapomnij o załączniku NIP-3 do deklaracji PIT 37 druk za 2017

 

Pit 37 druk składany jest przez konkretnych podatników. Aby jednak urząd skarbowy, do którego kierowane są zeznania podatkowe mógł to wszystko usystematyzować niezbędne są odpowiednie identyfikacje poszczególnych osób. Właśnie do tego potrzebny nam jest numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP. Pit37 formularz zawiera rubrykę, do którego wpisywany jest numer podatnika. Również wszystkie załączniki posiadają miejsce, gdzie można to uczynić. Numer NIP jest właściwie najważniejszym identyfikatorem osoby rozliczającej się z urzędem skarbowym, dlatego tak niezwykle ważnym dokumentem jest załącznik NIP 3. Deklaracje pit składane są w danym okresie rozliczeniowym, natomiast załącznik NIP może być składany przez cały rok, ponieważ jest to uzależnione od kilku czynników. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że NIP 3 to druk skierowany do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a także są członkami spółek, na przykład osobowych czy spółek cywilnych. Jeśli podatnik prowadzi osobiście działalność gospodarczą wtedy dedykowany mu jest załącznik NIP-3 .

 

Druk pit 37 do wypełnienia zawiera podstawowe dane o podatniku, takie jak adres czy nazwisko. Jeśli te elementy ulegną zmianie należy o tym fakcie poinformować swój macierzysty urząd skarbowy. Nie możemy jednak zrobić tego, ot tak, tylko trzeba to wykonać formalnie. Pomocny nam w tym będzie właśnie załącznik NIP-3 do pit-37 formularz. Składają go więc wszystkie osoby, które uzyskały dochody ze stosunku pracy, stosunku służbowego czy też spółdzielczego stosunku pracy i pracy nakładczej.

 

NIP-3 składany po raz pierwszy ma wyłącznie charakter informacyjny. Urząd skarbowy jest bowiem informowany o tym, że jego nowym podatnikiem została konkretna osoba. Zgłoszenie o charterze informacyjnym może być składane tylko raz w celu nadania numeru identyfikacji podatkowej. Ten załącznik do PIT 37 druk może mieć także charakter typowo aktualizacyjny. Składanie druku aktualizacyjnego jest konieczne wtedy kiedy zmianom uległy podstawowe dane osobowe, jak na przykład adres zamieszkania, nazwisko czy też numer konta bankowego, na który zwracany jest nadwyżkowy podatek. Wszystkie te danej są niezwykle istotne dla urzędu skarbowego, dlatego istnieje bezwzględny obowiązek informowania urzędu o jakiejkolwiek istotnej zmianie.

 

Warto pamiętać o tym, że od jakiegoś czasu nie istnieje zasada meldunkowa w Polsce, dlatego odpowiednim urzędem skarbowym, do którego powinny być kierowane wszelkiego druki oraz informacje aktualizacyjne to ten urząd, który znajduje się w miejscu naszego obecnego zamieszkania. To duże ułatwienia, na przykład dla pracujących studentów, którzy nie studiują w miejscu swojego zameldowania. Nie ma już konieczności wracania do rodzinnego miasta, aby złożyć zeznanie podatkowe.

 

Ważną kwestią jest czas, w jakim musi zgłosić zmiany dotyczące naszej osoby. I tu istnieje spora różnica, ponieważ osoby z działalnością gospodarczą, czyli te, które posiadają druk NIP 3 załącznik do pit 37 druk 2017, muszą zgłosić wszelkiego rodzaju aktualizacje w ciągu siedmiu dni. Natomiast osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i wypełniają druk NIP 1 mają na te czynności nieco dłuższy czas, a mianowicie 30 dni. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady, który stanowi, że osoby płacą podatek VAT mają analogiczny czas, jak te, które prowadzą działalność gospodarczą. Warto o tych ostatecznych terminach pamiętać, ponieważ urząd skarbowy nie jest w stanie przypomnieć nam o tym fakcie, ponieważ nie może ustalić zmian dotyczących konkretnego podatnika. Jeśli więc sami nie będziemy o tym pamiętać spotkają nas z tego tytułu konkretnego konsekwencje, które z pewnością nie będą dla nas przyjemnością.
 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program