PIT 37 formularz

Tagi

Załącznik PIT/0 z PIT 37 druk

Rozliczenie podatkowe a Elektroniczne PITy 2016 druki

Aktywne formularze PIT 37

Elektroniczne PITy 2016 druki

Załączniki a formularz PIT 37

Niezbędne dokumenty do PIT 37 2016

Ulga rodzinna a Druk PIT 37 do wydrukowania

Deklaracje podatkowe PIT 37

druk pit 37 06

PIT 37 druk - nie zapomnij o załączniku PIT/0 przy składaniu twojej deklaracji PIT 37 formularz

 

 

Pit 37 druk jest najczęściej składanym zeznaniem podatkowym w urzędach skarbowych. Czasami zdarza się jednak tak, że oprócz standardowego druku zeznania podatkowego zaistnieje konieczność złożenia dodatku, tak zwanego załącznika. Jednym z załączników jest PIT/O, który składa się razem z pitem 28, pitem 36 lub wtedy gdy chcemy złożyć formularz pit 37. Informacje, które są zawarte w tym załączniku zawierają przede wszystkim odliczenia od podatku, które dotyczą roku poprzedniego. Pit 2017 formularz dotyczy więc tych odliczeń, które były dokonane w roku 2017, czyli ostatnim roku podatkowym. W załączniku do zeznania podatkowego zawarte są odliczenia od przychodu oraz dochodu, jak i również odliczenia od samego podatku. Deklaracja pit 37 zawiera podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz osiągniętych przychód, bądź też strat. W przypadku załączników wszelkie dane są bardziej szczegółowe i dotyczą konkretnych kwestii odliczeń podatkowych.

 

Deklaracje podatkowe pit 37 często rozliczane są przez małżeństwa, które stawiają na wspólne rozliczanie się. W takich przypadkach składa się tylko jeden załącznik PIT/o, nie ma obowiązku by każdy z małżonków składał go oddzielnie. Inaczej sprawa się ma, jeśli partnerzy rozliczają się samodzielnie, w takich przypadkach zachodzi konieczność, by załączniki były złożone do każdego zeznania podatkowego. Warto skorzystać z udogodnienia, jakim jest wypełnienie pit37 za pomocą aplikacji elektronicznej dostępnej za darmo w sieci internetowej. Oprócz standardowego pit 37 druk znajdziemy tam również możliwość wypełniania załącznika PIT/O, co znacznie ułatwia i usprawnia cały proces wypełniania druków.

 

Załącznik PIT/O podzielony jest na pięć głównych części. Pierwsza cześć dotyczy danych identyfikacyjnych podatnika, następna z nich to odliczenia od uzyskanego dochodu, jednak inne niż te mieszkaniowe oraz wymienione w sposób bezpośredni w zeznaniu podatkowym. Oprócz tego znajdują się tam informacje dotyczące odliczeń od podatków, innych niż mieszkaniowe i bezpośrednio zapisane w pit 37 za 2017. Ważną część w załączniku stanowi informacja o przekazywanych darowiznach oraz osobach bądź też organizacjach, które zostały obdarowane. Ostatnia część załącznika dotyczy dzieci.

 

PIT/O składany jest w tym celu, by podatnik mógł wykazać jakich odliczeń od swojego przychody dokonał w danym roku podatkowym. Jest to jego obowiązek i każde odliczenie powinno być odnotowane w macierzystym urzędzie skarbowym. Ważne, by podać dokładne kwoty, tak by urząd skarbowym mógł to szybko zweryfikować. Ta część załącznika dotyczy przede wszystkim tych kwot, które zostały przekazane w postaci darowizn, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu korzystania z Internetu w miejscu swojego zamieszkania, wydatki, które pozwalają na ułatwienia wykonywania czynności życiowych (ten punkt dotyczy głównie osób niepełnosprawnych), zwrot nienależnie pobranych świadczeń, a także wydatki, które są bezpośrednio związane z nowymi technologiami. Wszystkie te elementy powinny być wykazane właśnie w tej części załącznika do formularza pit 37.

 

Kolejna część załącznika dotyczy natomiast takich elementów, na które składają się ulgi uczniowskie przyznane dla dzieci, ulgę na dzieci, a także składki na ubezpieczania społeczne, które zostały poniesione przez podatników, którzy zawarli umowy akwizycyjne z osobami bezrobotnymi.

 

Ostatnia część załącznika PIT/O dotyczy naszych dzieci, czyli ulgi, jaką może odpisać od podatku. W tej części konieczne jest podatnie imion oraz nazwisk naszych dzieci, a także danych, które dotyczą dat urodzenia, a także numery PESEL. Wszystkie te informacje potrzebne są do weryfikacji prawdziwości zeznania podatkowego oraz jego załączników.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program