PIT 37 formularz

Tagi

Załącznik PIT ? 2K i PIT 37 druk

Załączniki do PIT 37 formularz pit 2016

Interaktywne formularze PIT 2016

Aktywne druki pit 37 formularz

Elektroniczny formularz pit 37 a Pity 2016 Program

Pit 37 pdf do wydruku

Formularz PIT 37 do wydruku

druk pit 37 06

Załącznik PIT-2K z deklaracją PIT 37 druk. Podatniku nie popełnij błędu złóż wszystkie potrzebne załączniku z twoim zeznaniem PIT 37 formularz.

 

Załączniki, które są składane do pitów dotyczą tylko części podatników, u których zaistniała konieczność dokonania odliczeń. Jedynym z takich załączników jest PIT- 2K, który może być załączony do pit 28, pit, 36 oraz do pit 37 druk. Warto wcześniej zapoznać się ze wszelkimi wymogami dotyczącymi tego załącznika, by sprawdzić, czy również my będziemy musieli go złożyć razem z naszym zeznaniem podatkowym. Pit-37 druk możemy pobrać także z Internetu. Podobnie możemy zrobić z załącznikiem PIT- 2K oraz innymi dodatkami do zeznań.

 

Załącznik PIT- 2k jest konieczny w przypadku, kiedy zostały poniesione wydatki związanie z inwestycją mieszkaniową. Jeśli więc, jakiekolwiek potrzeby mieszkaniowe były zaspokajane w ostatnim roku podatkowym należy to wykazać w odpowiednich drukach. Druki pit 2017 oraz wszelkie załączniki do tych pitów znajdziemy w urzędach skarbowych, a także w darmowych aplikacjach internetowych. Warto zapoznać się także z zasadami wypełniania tych druków, by potem nie musieć stawiać się na kontrolę w urzędzie państwowym. Formularz pit 37 do wypełnienia nie jest zbyt trudny, jednak wymaga poświęcenia temu odpowiedniej ilości czasu, tak by nie zaistniała konieczność dokonywania korekt, ponieważ to zawsze związane jest ze sporą dawką stresu.

 

Formularz pit 37 jest standardowym drukiem, wiemy więc czego się w nim spodziewać i jakie informacje w nim zawrzeć. Załącznik PIT- 2K nie jest jednak wypełniany co roku, dlatego pewne informacje mogą nam być przydatne w przypadku jego wypełniania. Warto wiedzieć, że rozliczają się wspólnie, a także w przypadku samodzielnego składania zeznania podatkowego, załącznik PIT- 2k jest składany tylko raz, ponieważ odliczenia wynikające z inwestycji mieszkaniowe zawsze dokonywane są wspólnie. Nie ma możliwości złożenia podwójnie załączników, ponieważ to wiązało by się z dwukrotnym odliczeniem tych samych przedmiotów inwestycyjnych. W załączniku podajemy więc wszystkie niezbędne dane dotyczące obojga małżonków.

 

W pierwszej części załącznika do PIT 37 formularz 2017 konieczne jest przekazanie informacji dotyczących danych identyfikacyjnych oraz adresu zamieszkania. Druga część zawiera natomiast oświadczenie oraz podpisy podatników lub też ich pełnomocników. Celem wypełniania PIT- 2K jest przede wszystkim wykazanie poniesionych inwestycji mieszkalnych, musimy więc znać konkretną wysokość naszych wydatków, które zostały poczynione przy tych inwestycjach. Ważne jest również to, kiedy dana inwestycja została rozpoczęta, ponieważ czasami jest na tyle duża, że przeciąga się ona w czasie. Kiedy na przykład inwestycja dotyczy budowy domu, za rok rozpoczęcia inwestycji uznaje się pozwolenie na budowę, natomiast koniec inwestycji to czas, kiedy uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku, czyli możliwość zamieszkania bądź też zawiadomienie, że budowa się ostatecznie zakończyła.

Charakter inwestycji stanowi także bardzo ważną część, którą należy wykazać w załączniku do druk pit-37. PIT- 2K może być związany między innymi z budową własnego budynku mieszkaniowego, zakupem jakiegoś budynku lub też lokalu mieszkaniowego od władz gminy lub tez osoby, która go wybudowała prowadząc działalność gospodarczą. W załączniku powinny być także wykazane wkłady budowlane lub mieszkaniowe go spółdzielni mieszkaniowych, które mają na celu prawo do nabycia lokalu bądź budynku. Ostatnią kwestią może być rozbudowa, przebudowa bądź też nadbudowa budynku, który znajduje się w posiadaniu podatnika. W tym przypadku jednak, w wyniku tej rozbudowy mysi powstać zupełnie nowy lokal, który będzie miał charakter mieszkaniowy.

 

Złożenie załącznika razem z PIT 37 druk powinno nastąpić w tym momencie, kiedy po raz pierwszy podatnik dokonuje odliczenia odsetek od uzyskane kredytu mieszkaniowego bądź też hipotecznego.
 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program