PIT 37 formularz

Tagi

Wspólne rozliczenie PIT 37 druk

Formularz PIT 37 razem z małżonkiem

Pobierz aktywny PIT 37 PDF

Elektroniczne formularze PIT za 2016

Ulgi podatkowe z PIT 37 formularz

PIT-37 druk wspólne rozlicznie

PIT37 instrukcja krok po kroku

druk pit 37 06

Formularz Pit-37 druk - razem z małżonkiem czy osobno.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest jednym z wielu rodzajów podatków, które zobowiązani jesteśmy płacić. Jednak ten rodzaj podatku jest podatkiem bezpośrednim i jest on ściśle związany z konkretnym podatnikiem. Każdy, kto osiąga jakiekolwiek przychody, za wyjątkiem przychodów zwolnionych z opodatkowania i dokładnie sklasyfikowanych w ustawie o podatku dochodowym, zobowiązany jest do płacenia takiego właśnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy tego rodzaju podatku istnieje ścisła zależność pomiędzy podatkiem a podatnikiem. Każdy, kto uzyskuje jakiekolwiek dochody n terenie naszego kraju, zobowiązany jest do płacenia od tych dochodów podatku. Opodatkowaniu podlega jednak tylko dochód, czyli nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli podatnik w danym roku kalendarzowym osiąga dochody z kilku źródeł, opodatkowaniu podlega suma tych wszystkich dochodów. Każdy podatnik zobowiązany jest do indywidualnego rozliczania się z osiąganych dochodów. Najważniejszy jest jednak dobór odpowiednich druków, na których należy dokonać rozliczenia należnego podatku. Najbardziej popularnym jest pit 37 druk. To właśnie na tym druku dokonuje rozliczeń podatkowych największa część podatników. Jednak formularz pit 37 z ubiegłego roku nie będzie mógł być wykorzystany w zeznaniach podatkowych za 2017 rok.

 

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła zmiany i konieczność modyfikacji tego druku. Należy przede wszystkim pamiętać o tym, że okres rozliczeniowy trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia i w tym terminie należy złożyć odpowiednie zeznanie podatkowe. Deklaracje pit37 jest najczęściej składany przez podatników. Służy on nie tylko do indywidualnego rozliczania podatku ale także do wspólnego rozliczania się małżonków.

 

Podstawą rozliczania się jest przede wszystkim prawidłowe wypełnienie deklaracji podatkowych. Ważne jest, aby wszystkie uzyskane dochody były ujęte w zeznaniu podatkowym i należny podatek, który trzeba odprowadzić do urzędu skarbowego, wyliczony był prawidłowo. Tylko dokładne wyliczenie należnego podatku jest podstawą prawidłowego rozliczenia się. Jednak to rozliczanie wielu osobom stwarza dość duże problemy.

 

 

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest darmowy pity 2017 program, dzięki któremu nie tylko możemy pobrać niezbędne formularze i druki PIT 37 ale także wypełnić formularz pit 37 pdf i bezpośrednio przesłać do urzędu skarbowego. Ten sposób rozliczenia jest bardzo wygodny nie tylko dla tych osób, które nie mogą osobiście stawić się do urzędu skarbowego ale również dla tych, którzy chcą zaoszczędzić nieraz długiego stania w kolejkach. Każda osoba, uzyskująca jakiekolwiek dochody, zobowiązana jest do rozliczenia się z należnego podatku indywidualnie. Istnieje jednak wyjątek, dotyczący rozliczania dochodów, uzyskiwanych przez małżonków. Mogą oni rozliczać się indywidualnie lub łącznie. Pamiętać jednak należy o tym, że małżonkowie mogą rozliczać PIT-37 druk wspólnie tylko wtedy, kiedy związek małżeński trwał cały rok i istniała wspólność majątkowa. Należy jednak pamiętać o tym, że z dniem 01 stycznia 2017 roku następuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ta nowelizacja umożliwia złożenie oświadczenia o łącznym opodatkowaniu małżonków tylko przez jednego z nich co będzie skutkowało jednocześnie złożeniem oświadczenia w imieniu drugiego małżonka. Z tego też względu z zeznaniach pit 37 formularz do wydruku znajdzie się odpowiednia klauzura o odpowiedzialności karnej.

 

Chociaż postanowienia ustawy wchodzą w życie dopiero z nowym rokiem, jednak mają one już zastosowanie przy składaniu zeznań podatkowych PIT 37 za 2017 rok. Należy jednak zastanowić się i dokładnie policzyć, czy ten sposób opodatkowania nam się opłaca.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program