PIT 37 formularz

Tagi

rozliczenie roczne na PIT 37

dla kogo formularz PIT 37 za 2016

rozliczenie roczne 2016 a ulga na nowe technologie

druk pit 37 06

Ulgi na nowe technologie - kto tak rozlicza PIT 37?

 

Pod pojęciem nowych technologii rozumiane są bardzo zaawansowane rozwiązania techniczne, które powstają w oparciu o dokonane przez naukowców odkrycia. Przepisy podatkowe definiują „nowe technologie” jako wiedzę technologiczną, która pozwala przedsiębiorstwu produkować nowe produkty bądź świadczyć nowe usługi. Oznacza to, że ulga na nowe technologie, którą może uwzględniać rozliczenie roczne 2017, wcale nie dotyczy zakupu maszyn i urządzeń wykorzystujących innowacyjne rozwiązania, lecz zakupu wartości niematerialnych i prawnych (np. patentów, wyników badań), w oparciu o które przedsiębiorstwo, może stworzyć nową metodę produkcji bądź dystrybucji.

Wbrew dosyć powszechnej opinii, że z ulgi na nowe technologie mogą skorzystać wszyscy podatnicy, nie jest ona skierowana do każdego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do ulgi mają jedynie osoby prowadzące działalność gospodarczą. W związku z tym, podatnicy rozliczający się z urzędem skarbowym przy pomocy PIT 37, nie mają możliwości dokonania takiego odliczenia, bo formularz PIT 37 za 2017 rok, jest przeznaczony dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Ulga na nowe technologie, pozwala na odpisanie od dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania, 50 procent wydatków, które w trakcie roku podatkowego, zostały wydane na zakup nowych technologii. Po skorzystaniu z ulgi, wysokość należnego podatku, ulega znacznemu obniżeniu, gdyż jest on naliczany od niższej kwoty.

Decyzja o tym, czy dana technologia może zostać uznana za nową, a tym samym pozwalać na skorzystanie z ulgi, nie zależy od podatnika. Zgodnie z przepisami nowe technologie, to technologie, które są nam znane nie dłużej niż przez pięć lat. Jednak poza spełnieniem tego wymogu, podatnik powinien posiadać także opinię jednostki naukowej, potwierdzającą, że stosowana przez niego technologia jest zaliczana do nowych i umożliwia dokonanie odliczenia.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program