PIT 37 formularz

Tagi

Załącznik NIP 1 i PIT 37 druk

NIP1 w PIT 37 formularz pit 2016

Rozliczenie podatkowe 2016 z druk pit 37

Załącznik NIP1 a formularze PIT 2016

Interaktywny druk Pit 37 instrukcja

PIT 37 formularz do wydruku

PITy 2016 Program a aktywne druki pit 37

druk pit 37 06

PIT 37 druk. Przedsiębiorco pamiętaj o załączniku NIP 1. Pobierz aktywny formularz  PIT 37 z naszej strony - oblicz swój PIT37 szybko i bezproblemowo.

 

Urząd skarbowy ma pod swoją pieczą bardzo wielu podatników. Aby cały system rozliczania działał sprawie wymagane jest, by podatnik posiada specjalny numer indentyfikacyjny, tak zwany NIP (numer identyfikacji podatkowej). Wypełniają pit 37 druk w górnym rogu zawsze musimy wpisać nasz numer, ponieważ bez tego całe zeznanie podatkowe zostanie odrzucone. Druk pit 37 do wydrukowania posiada kilka załączników, między innymi tych, w których dokonywane są różnego rodzaju odliczenia od dochodu. Bardzo ważnym załącznikiem jest także NIP 1. Ten załącznik dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą. Podmioty, które takie działalności nie prowadzą otrzymują do załączenia NIP 3. Formularz PIT 37 z załącznikiem NIP 1 jest więc składany przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą.

 

Załącznik NIP 1 składany po raz ma charakter informacyjny, ponieważ w nim są zawarte wszystkie dane firmy, która są potrzebne do rozliczenia podatkowego. Składa go się w przypadku, kiedy założona została działalność gospodarcza i ten fakt musi być zgłoszony w odpowiednim urzędzie skarbowym. Ten załącznik może mieć także charakter typowo aktualizacyjne, kiedy zmieniły się dane przedstawione w składanym pierwszy raz Nipie 1. Również osoby, które są członkami spółek, na przykład spólki cywilnego czy też którejś ze spółek osobowych, nie mają obowiązku składać załącznika NIP 1, ponieważ ich dotyczy te sam druk, co osoby bez działalności gospodarczej. Pit 37 2017 druk nie musi być składany równocześnie z NIP 1, ponieważ ten załącznik możemy złożyć w dowolnym okresie roku, a nie tak jak to ma miejsce w przypadku zeznania podatkowego- do 30 kwietnia danego roku rozliczeniowego.

 

Każdy podatnik musi raz w życiu złożyć druk NIP, tak by móc się rozliczać z urzędem skarbowym. Robi się to tylko raz w życiu, ponieważ NIP jest numerem niezbywalnym, który nie podlega żadnej zmianie. Zmianom mogą podlegać jedynie dane, które są przypisane do tego numeru identyfikacyjnego, na przykład adres zamieszkania czy też zmiana nazwiska. Numer jest przypisany do konkretnej, jednej osoby i nie jest uzależniony od opodatkowania czy też od źródeł dochodów danej osoby. Jeśli natomiast chodzi o zgłoszenie aktualizacyjne to może być ono składane kilkukrotnie, ponieważ nierzadko przyjdzie nam zmienić podstawowe dane informacyjne. Zawsze jednak zmiana musi być zgłoszona do urzędu skarbowego i podatnik jest zobowiązany o tych zmianach poinformować urząd.

 

Załącznik NIP 1 składany po raz pierwszy czy też mający formę aktualizacji musi być złożony w odpowiednim urzędzie skarbowym, czyli tam gdzie znajduje się nasze miejsce zamieszczania, a nie zameldowania. Dziś, obowiązek meldunkowy został zniesiony, co stanowi spore ułatwienie dla osób, które nie mieszkają w miejscu swojego zameldowania, a do tej pory musiały rozliczać się ze swoim meldunkowym urzędem skarbowym.

 

Ważną kwestią jest również czas, w jakim powinien złożyć być załącznik NIP 1 o charterze aktualizacyjnym. Według prawa powinno to nastąpić w ciągu siedmiu dni od zaistnienia zmiany naszych danych. Pamiętajmy więc o tym bezwzględnym terminie, ponieważ w przeciwnym przypadku mogą nas spotkać nieprzyjemności lub też korespondencja z urzędu skarbowego będzie przychodzić na niewłaściwy adres, ponieważ nie zdążyliśmy tego zgłosić do organu państwowego. Oprócz danych identyfikacyjnych w numerze NIP możemy także dokonać zmian, które na przykład dotyczą numeru rachunku bankowego.

 

PIT 37 druk i program

pit-37-druk-pdf
pity program